Mục được đánh dấu với thẻ "XE GIƯỜNG NẰM CAO CẤP QUY NHƠN":