Mục được đánh dấu với thẻ "XE GIƯỜNG NẰM ĐI SÀI GÒN":