Đặt Vé

Hãy nhanh tay đặt vé online ngay để nhận 5 giá vé rẻ mỗi ngày chỉ có 120.000đ một vé.

Đặc biệt mỗi ngày chỉ ưu tiên 5 Vé nên mọi người nhanh tay đặt sớm.

5 Vé này được áp dụng cho hàng giường nằm trên hoặc dưới ờ dãy hàng cuối xe.

Nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình ở trên.